Lajmerime.com
Publikoni lajmerimin tuaj

QeramikaApollon Shpk

falas
Te ndryshme 21/03/2019 31

Përshkrim

Shoqeria "Qeramika Apollon "Shpk Fier, me objekt veprimtarie :-
1. PRODHIM TULLA QERAMIKE.
2. INVESTITOR PRIVAT NE FUSHEN E NDERTIMIT.
3.KERKIM,ZBULIM,SHFRYTEZIM MINERALESH PER TE GJITHA LLOJEVE".
Adresa "Sheq i madh" Fier, Pas karburant ALBES.


Afron vende pune per :


1. Inxhinier /e kimiste.

Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :

-Kandidatet duhet te jene diplomuar per KIMI INDUSTRIALE.
-Njohja e gjuhes angleze ose italiane perben domosdoshmeri.
- Preferohet mosha 30 deri ne 45 vjec.
-Te kene te pakten 3 vjet eksperience pune si drejtuese teknike ne linja prodhimi.
-Te kene aftesi te mira komunikimi.
-Te kene aftesi te mira organizative.


2. Inxhinier/e Elektrik
-Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
-Te kene mbaruar arsimin e larte perkatesisht inxhinieri elektrike
-Te kene te pakten 5 vjet eksperience pune
-Te zoterojne nje gjuhe te huaj ( anglisht/ italisht)
-Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec
-Te njohe sistemin automatizimit PLC per linjat e prodhimit.
-Te kene aftesi te mira organizative.

3. Elektricist/e
-Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
-Te kene mbaruar arsimin e mesem perkatesisht dega elektrike
-Te kene te pakten 3 vjet eksperience pune ne linja prodhimi.
-Te zoterojne nje gjuhe te huaj ( anglisht / italisht)
-Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec
-Te njohe sistemin automatizimit PLC per linjat e prodhimit.
-Te kene aftesi te mira organizative.

4. Inxhinier /Mekanik
Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
Te kene mbaruar arsimin e larte perkatesisht inxhinieri mekanike
Te kene te pakten 5 vjet eksperience pune ne fabrike prodhimi.
Te zoterojne nje gjuhe te huaj ( anglisht / italisht)
Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec.
Te kene aftesi te mira komunikimi.
Te kene aftesi te mira organizative.
5.Mekanik
-Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
-Te kene mbaruar arsimin e mesem perkatesisht dega mekanike.
-Te kene te pakten 3 vjet eksperience pune per makinerite e linjave te prodhimit.
-Te zoterojne nje gjuhe te huaj ( anglisht / italisht)
-Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec
-Te njohe sistemin automatizimit PLC per linjat e prodhimit.
-Te kene aftesi te mira organizative.

6. Financier/e
Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
Edukimi dhe kompetencat teknike .
- Te kete mbaruar shkollen e larte ne Fakultetin Ekonomik, dega " Finance"
- Te jete i familjarizuar me programet financiare dhe te njohe shume mire Financa 5.
- Te kete njohuri te gjuhes italiane.
- Njohurite ne gjuhen angleze jane avantazh.
- Kuadrimi I llogarive te bilancit mujor si dhe raportimi mujor i bilancit dhe Cash Floe-it
- Mbyll bilancin ne tremujorin e pare te cdo viti, ben kuadrimin gjeneral te cdo llogarie me zerat perkates financiar.
- Perpunimi i llogarive te bilancit brenda standardeve kombetare te kontabilitetit.
- Mbyllja e Bilancit per dorezimin tek organet tatimore dhe QKR, dorezimit te tij brenda afatit .
- Rakordimi me klientet dhe furnitoret.
- Raportimi i pasqyrave financiare mujore prane ortakeve.
- Te jete i afte te jape zgjidhje problemeve teknike dhe problematikes se perditshme.
- Te kete aftesi shume te mira komunikuese me qellim qe te krijoje marredhenie te mira pune
- Minimum 5 vjet eksperience si financier.
- Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec.

7- Ekonomiste /e
Edukimi dhe kompetencat teknike.
- Te kete mbaruar shkollen e larte ne Fakultetin Ekonomik,
- Te jete i familjarizuar me programet financiare dhe te njohe shume mire Financa 5
- Te kete njohuri te gjuhes italiane
- Njohurite ne gjuhen angleze jane avantazh
Detyrat:
- Hedhja e faturave blerjeve dhe shitjeve, si dhe ben vleresimin e sakte te kostos ditore.
- Kontrolli i llogaritjes se TVSH dhe takses doganore (akciza) per cdo furnizim te lendes se pare,si dhe kuadrimi i librit te blerjes dhe shitjes
- Pergatitja e sakte e liste pagesave mujore, kontabilizimi i tyre dhe deklarimi i pagesave te punonjesve te sigurimeve shoq dhe te tjera per cdo muaj.
- Hedhja e ditarit te arkes dhe bankes.
- Te jete i afte te jape zgjidhje problemeve teknike dhe problematikes se perditshme.
- Te kete aftesi shume te mira komunikuese me qellim qe te krijoje marredhenie te mira pune.
- Eksperienca, minimum 3 vjet eksperience si economist.
8.Operator/e
-Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
-Te kene mbaruar arsimin e mesem.
-Te kene te pakten 1vit eksperience pune ne linja prodhimi.
-Te zoterojne nje gjuhe te huaj (italisht)
-Preferohet mosha 20 deri ne 35 vjec
-Te njohe sistemin automatizimit PLC ne linjat e prodhimit.
-Te kene aftesi te mira organizative.

9- Manovratore, Fadromiste& Eskavatoriste.Pirune.


-Te interesuarit duhet te plotesojne kushtet e meposhtme :
-Te kene mbaruar arsimin e mesem professional.
Te kene te pakten 5 vjet eksperience pune
-Te jene te pajisur me lejen e manovrimit(patenten perkatese)
- Preferohet mosha 30 deri ne 50 vjec.Te gjithe te interesuarit mund te dergojne ne adresen tone te email : [email protected] ose prane fabrikes se tullave ne adrese L.Sheq I Madh Fier (Pas karburant Albes).

Nje leter interesi.
CV.
Fotokopje Diplome.

Kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen per interviste.
PREFEROHEN NGA ZONAT FIER ,LUSHNJE
-Prioritet do te kene kandidaturat me pervoje pune te konsiderueshme.
-Vendbanimi ne Fier do te ishte nje tjeter prioritet.


Ju faleminderit !
Informata të dobishme
  • Shmangni mashtrimet duke vepruar në nivel lokal ose duke paguar me PayPal
  • Asnjëherë mos paguani me Western Union, Moneygram ose shërbime të tjera anonime të pagesave
  • Mos blini ose shitni jashtë vendit tuaj. Mos pranoni kontrollon me turp nga jashtë vendit tuaj
  • Kjo faqe nuk merret me asnje transfere, dhe nuk merr pagesa, dergesa, transeferime te garantuara, të ofrojnë shërbime ruajtje, apo ofertë \ "për mbrojtjen e blerësit " ose \ "e certifikimit shitësi "