Dërgo te miku

Vend i lirë për Shofer me patentë të klasit c dhe të posedojë CAP
50000.00 Lek